SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Mặt trước áp kế bảng điều khiển gắn mặt bích

Mặt trước áp kế bảng điều khiển gắn mặt bích

Một áp kế tiện ích rẻ tiền cho thị trường thương mại và công nghiệp rộng lớn. thích hợp cho không khí, nước, dầu, khí hoặc bất kỳ phương tiện nào khác không ăn mòn đồng thau.
Đặc trưng:
Bảng mặt bích
Thiết kế núi
Tùy chọn chất lỏng đầy
Để lại tin nhắn Gửi email cho chúng tôi

chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.