SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.

Máy phát tín hiệu điện dung Capacitance Pressure Transmitter

PRODUCT_CATEGORY
RELATED_ARTICLES

 • Máy phát áp lực đo SHGP
  Máy phát áp lực đo SHGP

  Máy phát áp lực loại SHGP (thông minh) có cường độ áp suất cao và ổn định tốt. Nhịp đầu vào: 0 ~ 0,25kPa, 0 ~ 10Mpa, 0 ~ 40Mpa. Phương t...

 • Máy phát áp suất tuyệt đối SHAP
  Máy phát áp suất tuyệt đối SHAP

  Máy phát áp lực tuyệt đối kiểu SHAP (thông minh) có thể đo được áp suất tuyệt đối của khí; Tháp cất, thiết bị bay hơi và tinh thể h...

 • Máy phát áp suất chênh lệch SHDP
  Máy phát áp suất chênh lệch SHDP

  Máy phát áp suất chênh lệch SHDP Sử dụng điện dung vi phân làm nguyên tắc phát hiện để tạo ra máy phát dp, đưa vào áp suất chênh lệc...

 • Máy phát áp suất chênh lệch thấp SHDR
  Máy phát áp suất chênh lệch thấp SHDR

  Sử dụng điện dung vi phân làm nguyên tắc phát hiện để tạo thành máy phát loại điện dung áp suất chênh lệch thấp, đưa vào áp suất 0-...

 • Máy phát áp suất chênh lệch tĩnh cao SHHP
  Máy phát áp suất chênh lệch tĩnh cao SHHP

  Máy phát áp suất chênh lệch áp suất tĩnh cao loại SHHP có thể đo áp suất chênh lệch dưới áp suất hoạt động là 32MPa. Lựa chọn mô hì...

 • Máy phát áp suất âm SHSP
  Máy phát áp suất âm SHSP

  Máy phát áp suất âm loại điện dung SHSP có độ chính xác cao và phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng. Máy phát áp suất trung bình Phương ...

 • Máy phát cấp loại SHLT
  Máy phát cấp loại SHLT

  Máy phát cấp loại mặt bích SHLT (thông minh) có thể thực hiện đo lường và mật độ cấp chính xác cho tất cả các loại container. Mặt bíc...

 • SHDP / GP DP / Máy phát áp suất có niêm phong màng từ xa
  SHDP / GP DP / Máy phát áp suất có niêm phong màng từ xa

  Máy phát áp suất / áp suất chênh lệch SHDP / GP có niêm phong màng từ xa cung cấp một cách đo đáng tin cậy để tránh môi trường đo tiế...