SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.

Máy phát siêu âm

Chúng tôi luôn làm hết sức mình để cung cấp máy phát mức siêu âm với chi phí thấp, chất lượng mạnh mẽ và hiệu suất tuyệt vời từ sản xuất cảm biến mức siêu âm Trung Quốc. Chúng tôi bán máy đo mức siêu âm loại hiển thị kỹ thuật số riêng biệt hoặc tích hợp, máy phát mức có đầu ra đa năng, RS485 MODBUS hiện tại 4-20mA, PROFIBUS-DP, đầu ra rơle báo động, v.v.

Tính năng, đặc điểm

Thiết bị đo mức siêu âm chất lỏng hoặc chất rắn, đo mức liên tục
Tùy chọn phạm vi rộng và các ứng dụng rộng, chẳng hạn như cảm biến mực nước
Máy phát mức siêu âm tích hợp với bù nhiệt độ
Cấp bảo vệ IP67
Chi phí thấp và dụng cụ đo lường kinh tế
Không tiếp xúc với chất lỏng hoặc chất rắn, cảm biến siêu âm không phải chạm vào chất lỏng hoặc chất rắn để đo lường nên nguy cơ ô nhiễm cảm biến hoặc ô nhiễm chất lỏng theo thời gian được loại bỏ

PRODUCT_CATEGORY

 • Máy đo mức siêu âm
  Máy đo mức siêu âm

  Tổng quan về máy đo mức siêu âmHL Máy đo mức siêu âm là cảm biến mức chất lỏng không tiếp xúc để đo mức chất lỏng và chất rắn. Cả...

 • Cảm biến mức siêu âm với đầu ra 4-20mA
  Cảm biến mức siêu âm với đầu ra 4-20mA

  Cảm biến mức siêu âm cho phép đo mức chất lỏng liên tục, không tiếp xúc và không cần bảo trì của chất lỏng, bột nhão, bùn .etc. Cảm b...

 • Máy đo mức siêu âm 2 dây HLTK Series
  Máy đo mức siêu âm 2 dây HLTK Series

  Máy phát mức siêu âm 2 dây sê-ri HLTK Thay đổi: HLTK4: 0,20 ~ 4m HLTK6: 0,25 ~ 6m HLTK8: 0,30 ~ 8m HLTK10: 0,40 ~ 10m HLTK15: 0,60- ~ 15m HLTK20: 1,20 ...

 • Máy phát mức siêu âm với PROFIBUS-DP
  Máy phát mức siêu âm với PROFIBUS-DP

  Máy đo mức siêu âm sê-ri HLMR là một máy phát mức siêu âm từ xa nâng cao để đo mức không tiếp xúc liên tục trong chất lỏng và chất r...

 • Máy phát mức siêu âm 3 dây HLNP Series
  Máy phát mức siêu âm 3 dây HLNP Series

  Phạm vi: HLNP4: 0,20 ~ 4m HLNP6: 0,25 ~ 6m HLNP8: 0,30 ~ 8m HLNP10: 0,40 ~ 10m HLNP15: 0,60- ~ 15m HLNP20: 1,20 ~ 20m (Trong không khí) Chế độ chỉ định...

 • Máy phát mức siêu âm 3 dây HLNG Series
  Máy phát mức siêu âm 3 dây HLNG Series

  Phạm vi: HLNG4: 0,20 ~ 4m HLNG6: 0,25 ~ 6m HLNG8: 0,30 ~ 8m HLNG10: 0,40 ~ 10m HLNG15: 0,60- ~ 15m HLNG20: 1,20 ~ 20m HLNG30: 1,40 ~ 30m (Trong không khí) Ch...

 • Máy phát mức siêu âm 3 dây HLNB Series
  Máy phát mức siêu âm 3 dây HLNB Series

  Phạm vi: HLNB4: 0,20 ~ 4m HLNB6: 0,25 ~ 6m HLNB8: 0,30 ~ 8m HLNB10: 0,40 ~ 10m HLNB15: 0,60- ~ 15m HLNB20: 1,20 ~ 20m (Trong không khí) Chế độ chỉ định...

 • Máy phát mức siêu âm 3 dây HLUP Series
  Máy phát mức siêu âm 3 dây HLUP Series

  Phạm vi: HLUP4: 0,20 ~ 4m HLNG6: 0,25 ~ 6m HLUP8: 0,30 ~ 8m HLUP10: 0,40 ~ 10m HLUP15: 0,60- ~ 15m HLUP20: 1,20 ~ 20m HLNG30: 1,40 ~ 30m (Trong không khí) Ch...