SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Máy phát áp suất chênh lệch SHDP

Máy phát áp suất chênh lệch SHDP

Máy phát áp suất chênh lệch SHDP Sử dụng điện dung vi phân làm nguyên tắc phát hiện để tạo thành máy phát dp, đưa vào áp suất chênh lệch là 0 ~ 1,2kPa đến 0 ~ 10MPa, v.v.

Phương tiện dịch chuyển áp suất chênh lệch trung bình: lỏng, khí và hơi.

Giới hạn quá áp: Tối đa 6MPa, áp suất ở hai bên của máy phát. Máy phát dp không bị hỏng. Áp suất tĩnh hoạt động của bộ biến đổi áp suất được trình bày chi tiết trong bảng mô hình và thông số kỹ thuật.

Để lại tin nhắn Gửi email cho chúng tôi

chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.