SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Máy phát áp suất chênh lệch tĩnh cao SHHP

Máy phát áp suất chênh lệch tĩnh cao SHHP

Máy phát áp suất chênh lệch áp suất cao loại SHHP có thể đo áp suất chênh lệch dưới áp suất hoạt động là 32MPa.

Để lại tin nhắn Gửi email cho chúng tôi

chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.