SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Con dấu màng với áp kế mao quản

Con dấu màng với áp kế mao quản

Đồng hồ đo áp suất công nghiệp + mao quản + màng ngăn

Mao mạch giữa đồng hồ đo áp suất và phớt màng (phớt hóa học) có thể tránh tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng đo được do nhiệt độ ngày càng tăng, gai áp lực và vân vân. Đó là một cách hoàn hảo cho các trường hợp đo áp suất khó khăn.

Để lại tin nhắn Gửi email cho chúng tôi

chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.