SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Đồng hồ đo áp suất mặt bích Flush

Đồng hồ đo áp suất mặt bích Flush

Đồng hồ đo áp suất mặt bích Flushed


  • Con dấu hóa chất màng bảo vệ chất lỏng bị tắc
  • Kích thước mặt bích có sẵn: 1 inch, 1,5 inch, 2 inch, 3 inch và 4 inch
  • Xếp hạng áp suất: 150 #, 300 # 600 # khả dụng


Để lại tin nhắn Gửi email cho chúng tôi

chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.