SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Đồng hồ đo áp suất màng PTFE

Đồng hồ đo áp suất màng PTFE

Đồng hồ đo áp suất màng vật liệu Teflon (PTFE) được sản xuất để bảo vệ đồng hồ đo áp suất khỏi môi trường ăn mòn mạnh.
Kết nối quá trình xử lý, vui lòng xác định tiêu chuẩn chủ đề khi đặt hàng.

Để lại tin nhắn Gửi email cho chúng tôi

chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.