SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Áp suất đo, áp suất tuyệt đối và áp suất chênh lệch

Áp lực là lượng lực tác dụng trên một đơn vị diện tích. Đối với các đơn vị đo áp suất, PSI (pound mỗi inch vuông), thanh và các đơn vị đo khác như kg / cm2, inH2O, mmHg, Pa là phổ biến để xem.

Cũng có nhiều loại áp lực khác nhau để xem xét. Loại áp suất đề cập đến điểm tham chiếu bằng không của phép đo. Ví dụ: áp suất rơi vào một số loại theo điểm tham chiếu bằng 0, liên quan đến:

Đo áp suất:

Đồng hồ đo áp suất được tham chiếu với áp suất khí quyển.

Hoàn toàn bị áp lực:

Đồng hồ đo áp suất được tham chiếu với chân không hoàn hảo. Nó bằng áp suất đo cộng với áp suất khí quyển.

Áp suất chênh lệch

: Đồng hồ đo áp suất chứa hai kết nối quá trình để đo sự khác biệt giữa hai áp suất.

Tin tức & Sự kiện Liên quan