SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Ảnh hưởng của ống bảo vệ của nhiệt kế lưỡng kim là gì?

Ngày nay, nhiệt kế lưỡng kim đã là một dụng cụ đo lường không thể thiếu cho chỉ thị nhiệt độ tại chỗ trong sản xuất công nghiệp, và dịp ứng dụng cũng khác nhau, do đó, ống bảo vệ (vỏ bọc) của thuật ngữ lưỡng kim xuất hiện rất cần thiết. Vậy tác dụng của ống bảo vệ (vỏ bọc) của nhiệt kế lưỡng kim là gì?

Cái gọi là ống bảo vệ (vỏ bọc), như tên gọi của nó, đóng vai trò bảo vệ nhiệt kế. Đối với các chất ăn mòn, nhiệt độ cao, cao áp, dễ nổ, dễ cháy và các yếu tố nguy cơ khác của môi trường đo, nhiệt kế không thể tiếp xúc trực tiếp, sau đó vai trò của ống bảo vệ xuất hiện. Nó là để bảo vệ các thành phần nhiệt độ bên trong, mà còn để bảo trì dễ dàng.
Bimetal Termometer

Nếu vật liệu có tính ăn mòn, nhiệt độ cao, áp suất cao, dễ nổ, dễ cháy và các yếu tố nguy hiểm khác, nhiệt kế lưỡng kim phải được thêm vào vỏ bọc bảo vệ. Tức là, trước tiên lắp đặt vỏ bọc trong ống dẫn hoặc thùng chứa hàn lắp đặt ống hoặc mặt bích, sau đó lắp đặt nhiệt kế lưỡng kim trong đó. Nếu đo không khí, khí trơ hoặc nước và các chất thông thường khác, không cần phải bảo vệ vỏ, và nhiệt kế lưỡng kim nên được lắp đặt trực tiếp trong khớp nối trên đường dây, cũng có thể tiết kiệm tiền.


Thông qua bài tường thuật đơn giản ở trên, chúng tôi hiểu rằng có một vai trò quan trọng của ống bảo vệ (vỏ bọc) cho nhiệt kế lưỡng kim, có thể bảo vệ cảm biến nhiệt độ bên trong. Và nếu nhiệt kế lưỡng kim bị hỏng, đại tu cũng rất thuận tiện.

Tin tức & Sự kiện Liên quan