SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Emerson ở Bắc Mỹ thực hiện chương trình tái chế van và dụng cụ

Emerson Process Management cung cấp van phục hồi tiền mặt và kế hoạch khôi phục thiết bị đo lường. Kế hoạch phục hồi này cung cấp giá trị dư thừa lớn hơn cho các thiết bị kiểm soát được sử dụng hoặc không thể được sử dụng trong các khu vực sản xuất. Trong chương trình Emerson là cung cấp thùng rác, công việc tái chế cung cấp miễn phí pick-up, và từ các nhà máy vận chuyển của thiết bị và trung tâm dịch vụ van dịch vụ, đánh giá nhanh chóng của các van và cốt lõi dụng cụ, và thanh toán kịp thời.
Chương trình tái chế mang lại lợi nhuận lớn hơn cho tỷ lệ đầu tư ban đầu so với cách tiếp cận truyền thống. Nó cũng giúp ngăn ngừa lãng phí không cần thiết của vật liệu có thể hữu ích. Trong khi chương trình tập trung vào việc giữ van điều khiển Fisher và công việc phục hồi đơn giản của Rosemount meter, Emerson chấp nhận các van không phải của Fisher.
Tin tức & Sự kiện Liên quan