SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Theo Media
Đồng hồ đo lưu lượng

Thông số lưu lượng kế nhiệt kế SRK-100 Modbus RTU Thông tin

Lưu lượng kế khối lượng nhiệt SRK-100 có thể được sử dụng để đo các loại khí khác nhau, chẳng hạn như có thể được sử dụng như đồng hồ đo lưu lượng khí nén, lưu lượng khí sinh học, lưu lượng khí tự nhiên, v.v.

Đồng hồ đo lưu lượng nhiệt có màn hình kỹ thuật số để hiển thị lưu lượng tức thời và tổng lưu lượng, Sê-ri SRK-100 của chúng tôi có chức năng Modbus RTU, bên dưới là địa chỉ đăng ký RS485-Modbus

Sắp xếp dữ liệu điểm nổi là F2-F1-F4-F3 (F4-F3-F2-F1 Cao đến thấp)

Tin tức & Sự kiện Liên quan