SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Đơn đặt hàng đồng hồ đo áp suất 5000 nos

Công ty chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất đồng hồ đo áp suất - tổng cộng hơn 5000 nos áp kế công nghiệp. Đơn đặt hàng đến từ Sinopec Group.

Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc (Tập đoàn Sinopec) là tập đoàn dầu khí và hóa dầu siêu lớn, được thành lập vào tháng 7 năm 1998 trên cơ sở của Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc trước đây. Sinopec Group là một công ty nhà nước chỉ do nhà nước đầu tư, hoạt động như một tổ chức đầu tư được nhà nước ủy quyền, trong đó nhà nước nắm giữ cổ phần kiểm soát. Có trụ sở tại Bắc Kinh, Tập đoàn Sinopec có số vốn đăng ký là 231,6 tỷ RMB. Chủ tịch hội đồng quản trị của Sinopec Group là đại diện hợp pháp của nó.

Để làm việc với Sinopec, trước tiên, công ty chúng tôi nên có trong danh sách nhà cung cấp của Sinopec Group, để nằm trong danh sách nhà cung cấp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, công ty phải nỗ lực rất nhiều về điều đó. Đơn đặt hàng áp kế 5000 nos không phải là hợp tác đầu tiên với Sinopec, trước đây chúng tôi đã có bốn hợp tác với Sinopec trên các thiết bị. Sinopec có được dịch vụ của chúng tôi, chất lượng dụng cụ của chúng tôi, hiệu suất ổn định, mức giá từ 4 hợp tác trước đó. Đồng hồ đo áp suất 5000, chủ yếu là đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ, đồng hồ đo áp suất đầy dầu và đồng hồ đo áp suất màng, v.v.
Tin tức & Sự kiện Liên quan