SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Trân trọng chúc mừng Công ty của chúng tôi trở thành Đại học Thường Châu và Trà Thực hành Đại học

Nhiệt liệt chúc mừng công ty chúng tôi trở thành cơ sở giảng dạy thực hành tốt nghiệp và đại học tại Đại học Thường Châu.

Ngày 15 tháng 10, Thư ký Đảng Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Đại học Thường Châu Liu Ming, Giáo sư Duẩn, Giáo sư Zhang Zhanlong / Ph.D. đã đến giải thưởng công ty của tôi.

Changzhou University graduate

undergraduate practice teaching base

Tin tức & Sự kiện Liên quan