SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Trân trọng cảm ơn Công ty chúng tôi trở thành Đại học Thường Châu Đại học và Sau đại học Thực hành C

Nhiệt liệt chúc mừng công ty chúng tôi để trở thành Đại học Thường Châu đại học và thực hành cơ sở giảng dạy cơ sở.

Ngày 15 tháng 10, Thường Châu Đại học Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Bí thư Liu Ming, Giáo sư Duan, Giáo sư Zhang Zhanlong / Ph.D. Đã đến giải thưởng của công ty tôi.

Changzhou University graduate

undergraduate practice teaching base

Tin tức & Sự kiện Liên quan