SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Theo Media
Đồng hồ đo lưu lượng

Tính năng của RTD

Một đầu dò RTD platinum có các tính năng như sau so sánh với một que dò cặp nhiệt điện .


  • 1. Đầu dò platinum RTD có lợi thế lớn khi đo nhiệt độ tương tự với nhiệt độ phòng bởi vì giá trị điện trở thay đổi so với nhiệt độ lớn và các nút nối cần thiết cho cặp nhiệt kế không được sử dụng cho đầu dò RTD.
  • 2. Đầu dò RTD platinum có tính ổn định lâu dài.
  • 3. Đầu dò RTD platinum cho phép đo chính xác cao.
  • 4. Nhiệt độ tối đa cho đầu dò platium RTD nhỏ hơn một đầu dò cặp nhiệt điện.Tin tức & Sự kiện Liên quan