SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Theo Media
Đồng hồ đo lưu lượng

Cài đặt cảm biến đo lưu lượng lớn của Coriolis

Lưu lượng kế khối lượng Coriolislưu lượng kế khối sử dụng lưu lượng khối chất lỏng để điều chỉnh dao động của ống rung, nghĩa là nguyên lý lực Coriolis. Nó thường bao gồm một cảm biến lưu lượng lớn và một máy phát. Giá đồng hồ Coriolis thường rất đắt. Sau khi khách hàng nhận được đồng hồ đo lưu lượng, họ phải chú ý đến cách cài đặt chúng để có được hiệu quả lắp đặt tốt nhất và độ chính xác đo lường. Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn về vấn đề lắp đặt đồng hồ Coriolis.

Vị trí đo chất lỏng

Kiểu cài đặt này thường dành cho đo lường chất lỏng, nên xả và xả khí có thể được lưu trữ trong đường ống của Máy đo lưu lượng khối lượng Coriolis trước khi lắp đặt.
Normal Installation, Medium/ Large Scale Coriolis Mass Flow Meter

Vị trí đo khí & hơi

Nên sử dụng cài đặt đảo ngược để đo Khí (ví dụ hơi nước). Bởi vì chỉ bằng cách này, chất lỏng có thể được lưu trữ trong Máy đo lưu lượng khối lượng Coriolis mới có thể được giải phóng và làm trống.
Inverted Installation, Medium/ Large Scale Coriolis Mass Flow Meter,

Vị trí đo chất lỏng và chất lỏng có độ nhớt cao

Cài đặt kiểu cờ là cách cài đặt mà Đồng hồ đo lưu lượng khối Coriolis phải thẳng đứng với đường ngang.
Việc đo chất lỏng huyền phù và chất lỏng hai pha của cả chất lỏng và chất rắn được khuyến nghị sử dụng cách lắp đặt kiểu cờ. Ví dụ: Đối với chất lỏng dễ đông đặc dưới sự thay đổi của nhiệt độ và đối với chất lỏng có độ nhớt cao, cần phải đổ chất lỏng còn lại trong đường ống đo sau khi đo. Việc cài đặt kiểu cờ sẽ không ảnh hưởng đến độ chính xác của bất kỳ loại chất lỏng nào được đo. Nhưng hướng của dòng chảy đo được phải từ dưới lên.
Flag- Type Installation, Medium/ Large Scale Coriolis Mass Flow Meter

Cài đặt đồng hồ microiSize Coriolis

Phạm vi lưu lượng của Máy đo lưu lượng khối lượng Coriolis kích thước nhỏ là rất nhỏ, trong khi yêu cầu về độ chính xác cao. Theo cách này, sau đó các tấm và giá đỡ ổn định là cần thiết. Việc lắp đặt tấm lắp và Đồng hồ đo lưu lượng khối Coriolis phải hoàn toàn bằng phẳng mà không có bất kỳ khoảng trống nào. Nếu không, vui lòng sử dụng bu lông cấp để điều chỉnh cân bằng. Việc lắp đặt Máy đo lưu lượng khối lượng Coriolis kích thước nhỏ được hiển thị như dưới đây:
Tiny Pipe-Size Coriolis Meter Installation
Tin tức & Sự kiện Liên quan
DMCA.com Protection Status