SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Khách hàng của Iran đến thăm

Iranian Customer Visiting Vào ngày 10 tháng 12 năm 2013, khách hàng của Iran đã đến thăm nhà máy của chúng tôi. Khách hàng của Iranian đến thăm thiết bị đo áp suất , đo mức, lưu lượng kế, nhiệt kế, máy phát và dây chuyền sản xuất dây chuyền sản xuất khác của công ty, đồng thời hiểu rõ về sản phẩm của công ty tôi. Khách hàng Iran cho công ty nói rất cao về bầu không khí hài hòa trong hợp tác lâu dài để đạt được một sự nhất trí sơ bộ.

Tin tức & Sự kiện Liên quan